TELESCOPIC ARM

  • TELESCOPIC ARM

    TELESCOPIC ARM

    Боново телескоптук колун дагы баррель колу деп аташат. Биринчи бөлүм туруктуу кыймылдаган дене, калгандары кыймылдуу денелер. Бардык кыймылдуу органдар туруктуу корпуска орнотулган. Инсульт цилиндри узартуу же артка тартуу үчүн колдонулат, көбүнчө экскаваторлордо терең чуңкурларга же бийик тоолуу иш-аракеттерге колдонулат.